idioma:
inicio o tempo contacto visita
virtual
webcam séguenos en:

EVENTO

Inicio do período de cobramento en período voluntario dos padróns das taxas de mercados municipais (bancadas, mercado e feira) correspondentes ao 2T/2019

 

Período total de pagamento voluntario: do 4 de xuño ao 5 de agosto de 2019 (ambas as datas incluídas) 

Procedemento: mediante a orde de domiciliación bancaria ou nas oficinas das entidades colaboradoras (na propia oficina bancaria, nos caixeiros automáticos e a través de sede electrónica do Concello-pasarela de pagos), empregando os recibos que se enviarán ao domicilio declarado do contribuínte por correo ordinario. De non recibir os ditos documentos de pago, deberán solicitar un duplicado nas dependencias da Tesourería-Recadación do Concello do Grove. Para os recibos domiciliados os cargos nas contas bancarias efectuarase a partir do día 4 de xullo do ano que andamos.

O vencemento do prazo en período voluntario sen ter satisfeita a débeda determinará o comezo do procedemento de constrinximento, a percepción do recargo do 5, 10 ou 20% e os demais conceptos esixibles.

Webcam en directo
2009. Concello do Grove • Oficina de Turismo • Praza do Corgo • T. 986 73 14 15 • oftur@turismogrove.com contactoaviso legal Imaxina. Novas tecnoloxías